CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT to 3 dni intensywnego, praktycznego treningu, które przygotowuje do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli Międzynarodowego Akredytowanego Konsultanta PCT oraz pracy z innowacyjnym narzędziem PROFI COMPETENCE TEST. 

Cena: 8000.00zł

Prowadzący

ELIZA SZWEC

psycholog / coach / trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie na kierunku Psychologia Społeczna. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Absolwentka terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT. Uczestniczka kursów z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Uczestniczka kursów terapii ACT m.in. w pracy z zaburzeniami odżywiania u nastolatków, pracy z lękami czy niską samooceną.  Absolwentka kursów w nurcie terapii Poznawczo Behawioralnej. Ukończyła kurs „Akademia Trenera”. Zdobyła międzynarodową akredytację International Coach Federation ze stopniem Master Certified Coach (MCC). Przygotowuje do egzaminacji kandydatów na wszystkie stopnie akredytacji ICF. Uzyskała międzynarodową akredytację konsultanta Profi Competence w dziedzinie diagnozy i pracy z młodzieżą i dorosłymi opartej na analizie narzędzi psychologicznych. Jest psychometrykiem z tytułem magistra ekonomii - Uniwersytet Szczeciński, specjalizacja Ekonomia menadżerska. Wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach – Studia Podyplomowe. Psycholog, Coach, Trener biznesu i rozwoju osobistego z 15 letnią praktyką. Pracę wykonuje zarówno w gabinecie psychologicznym jak i na salach szkoleniowych oraz wykładowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla pracowników w firmach, organizacjach i instytucjach na teranie całego kraju.

Eliza foto

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK OTRZYMUJE

 

 • WIEDZĘ dotyczącą psychologicznych aspektów PROFI COMPETENCE TEST
 • KOMPETENCJE  do prawidłowej oceny i interpretacji wyników uzyskanych w teście
 • UMIEJĘTNOŚĆ  stosowania testu PCT dla osób dorosłych i młodzieży
 • TYTUŁ Międzynarodowego Akredytowanego Konsultanta PCT 

 

Szkolenie prowadzi Międzynarodowy Trener Profi Competence®, który wyposaży uczestników w merytoryczną i praktyczną wiedzę opartą na wieloletnich badaniach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Certyfikat Międzynarodowego Konsultanta PCT, który uprawnia do zakupu specjalnej OFERTY PAKIETÓW NARZĘDZI z bazy testów.

IMG_7928-Edit-1

PROGRAM SZKOLENIA - Dzień 1

 1. PCT - wielowymiarowy test osobowości
  • Opis testu
  • Wprowadzenie do narzędzia
  • Procedura stosowania
 2. Aspekty etyczne i prawne – Kodeks etyczny PCT
 3. Psychologiczne aspekty PCT
  • Teorie psychologiczne będące podstawą koncepcji PCT
  • Rzetelność, trafność, normalizacja testu
  • Dane psychometryczne i normy
 4. Zastosowanie testu PCT
 5. Krok po kroku - proces pracy z narzędziem
 6. Aprobata Społeczna – definicja i interpretacja
 7. Sześć wymiarów – definicje i interpretacja
  • JA W RELACJI
  • JA WE WSPÓŁPRACY
  • JA W PRACY
  • JA W DZIAŁANIU
  • JA I MOJA SAMOOCENA
  • JA I MOJE EMOCJE
 8. Analiza podwymiarów cz. I
  • Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – ćwiczenia i analiza wyników
    
x61ba037f33152

PROGRAM SZKOLENIA - Dzień 2

 1. Analiza podwymiarów cz. II
  • Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – praca w grupach i analiza wyników
  • Analiza wpływu wymiaru JA I SAMOOCENA na pozostałe wymiary PCT.
  • Analiza wpływu wymiaru JA I MOJE EMOCJE na pozostałe wymiary PCT.
 2. Trzy rodzaje raportu (krótki, średni i długi) – omówienie struktury raportu oraz prezentacji wyników.
 3. Szczegółowa analiza własnego raportu.
 4. Sesja Informacji zwrotnej – jak konstruktywnie przekazać feedback.

 

PRAKTYKA

Każdy uczestnik otrzyma 3 kody do testów w celu przeprowadzenia badania i analizy wyników z klientem/pacjentem w ciągu 3-4 tygodni. W trakcie praktyki dla uczestników będzie dostępny konsultant.

PROGRAM SZKOLENIA - Dzień 3

 1. Analiza przypadków – interpretacja psychologiczna poszczególnych wyników
 2. Analiza wiarygodności wyników – omówienie i ćwiczenia
 3. Zaawansowane powiązania i łączenia wyników w obrębie wymiarów i podwymiarów
 4. Style zachowań i postaw osobowościowych – analiza i interpretacja 15 styli
 5. Wykorzystanie testu PCT w pracy
 6. Baza testów - zasady doboru właściwych narzędzi pod kątem potrzeb, możliwości i sytuacji klienta i/lub organizacji;
 7. Baza testów - system krok po kroku
 8. Pakiety i Licencje – korzyści z akredytacji PCT
centrumpe-szkolenie

PROGRAM AKREDYTACYJNY

Sesja akredytacyjna składa się z indywidualnego spotkania z Międzynarodowym Trenerem Profi Competence, podczas którego odbędzie się egzamin praktyczny ze znajomości interpretacji narzędzia Wielowymiarowego Kwestionariusza PCT.

 

Certyfikacja daje naszym Konsultantom możliwość:

 • Korzystania ze specjalnych ofert i pakietów License
 • Szerokiego wykorzystania narzędzi diagnostycznych znajdujących się w naszej bazie
 • Poszerzenia fundamentalnych kompetencji pracy z klientem/pacjentem
 • Podjęcia z nami współpracy jako Partner Biznesowy Profi Competence
 • Posługiwania się naszymi logotypami 
pc-05
LOGO PC-PARTNER

Skontaktuj się z nami