PRACA Z UCZNIAMI Z NISKĄ SAMOOCENĄ i BRAKIEM MOTYWACJI DO NAUKI

Szkolenie składa się z dwóch modułów. 

W pierwszej części omawiane będą kwestie samooceny i jej wpływu na zachowanie, motywację do działania i postawę ucznia. 

W drugiej części podjęty zostanie temat budowania i wzmacniania motywacji uczniów do nauki. Podczas szkolenia zostaną przedstawione najnowsze badania dotyczące poziomu samooceny uczniów i aktualnie zdiagnozowanych motywatorów i demotywatorów do nauki. Uczestnicy poznają narzędzia komunikacyjne wzmacniające samoocenę uczniów i ich chęć do rozwoju i nauki.

Cena: 280.00zł

samoocena - szkolenie

Prowadzący

ELIZA MASNY

psycholog / coach / trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie na kierunku Psychologia Społeczna. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Absolwentka terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT. Uczestniczka kursów z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Uczestniczka kursów terapii ACT m.in. w pracy z zaburzeniami odżywiania u nastolatków, pracy z lękami czy niską samooceną.  Absolwentka kursów w nurcie terapii Poznawczo Behawioralnej. Ukończyła kurs „Akademia Trenera”. Zdobyła międzynarodową akredytację International Coach Federation ze stopniem Master Certified Coach (MCC). Przygotowuje do egzaminacji kandydatów na wszystkie stopnie akredytacji ICF. Uzyskała międzynarodową akredytację konsultanta Profi Competence w dziedzinie diagnozy i pracy z młodzieżą i dorosłymi opartej na analizie narzędzi psychologicznych. Jest psychometrykiem z tytułem magistra ekonomii - Uniwersytet Szczeciński, specjalizacja Ekonomia menadżerska. Wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach – Studia Podyplomowe. Psycholog, Coach, Trener biznesu i rozwoju osobistego z 20 letnią praktyką. Pracę wykonuje zarówno w gabinecie psychologicznym jak i na salach szkoleniowych oraz wykładowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla pracowników w firmach, organizacjach i instytucjach na teranie całego kraju.

Eliza foto

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu:

 • wesprzeć uczestników szkolenia w zrozumieniu jak funkcjonuje uczeń z niskim poczuciem własnej wartości.
 • wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z nastolatkami opartej na wzmacnianiu ich samooceny.
 • pokazać związek zaniżonej samooceny nastolatka i wysokiej motywacji do nauki oraz przełożenie ich na osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.
 • przedstawić najnowsze trendy prowadzenia lekcji tak, aby rozbudzić chęć i wzmacniać motywację uczniów do nauki.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • wiedzieli jakie narzędzia stosować do szybkiej weryfikacji poziomu samooceny uczniów w klasie  / w szkole.
 • znali wyniki najnowszych badań dotyczących czynników motywujących i demotywujących uczniów do nauki.
 • rozumieli zachowania uczniów z zaniżoną samooceną i potrafili takie osoby wspierać.
 • wiedzieli jaki wpływ na samoocenę ucznia mają pozytywne słowa rówieśników i dorosłych (w tym nauczyciela, wychowawcy, dyrektora).
 • rozumieli siłę pozytywnej informacji zwrotnej w motywowaniu i wzmacnianiu ucznia.
 • znali niezbędne wartości, o które należy dbać podczas zajęć aby lekcje zapadały uczniom w pamięć i motywowały do nauki.
Praca-z-uczniami-z-niska-samoocena

PROGRAM:

Część I

 1. Najnowsze badania dotyczące poziomu samooceny uczniów – przegląd wyników i wskazanie rekomendacji dla nauczycieli.
 2. Jak powstaje niskie poczucie własnej wartości.
 3. Czym jest samoocena:
  • Kiedy i jak się kształtuje?
  • Filary samooceny
  • Samoocena adekwatna, zawyżona i zaniżona.
  • Na co wpływa poziom samooceny w życiu?
 4. Zagrożenia płynące z doświadczenia niskiej samooceny: wycofanie z życia społecznego klasy, alienacja, autoagresja.
 5. Destrukcyjne emocje, destrukcyjne myśli, samookaleczenia – jak możemy to powstrzymać?
 6. Uczeń cichy i grzeczny czy wycofany i bez wiary w siebie – zauważyć ucznia z zaniżoną samooceną.
 7. Samookaleczenia jako mechanizm radzenia sobie z niepowodzeniami czy rozczarowaniami.
 8. Na co zwracać uwagę obserwując uczniów? Jak rozmawiać z uczniem z zaniżoną samooceną? Gdzie szukać oznak samookaleczeń?
 9. Siła pozytywnej informacji zwrotnej dawanej uczniom.
 10. Analiza przypadków – proponowane wsparcie.

Część II

 1. Najnowsze badania dotyczące motywacji do nauki młodzieży w Polsce – przegląd wyników i wskazanie rekomendacji dla nauczycieli.
 2. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jej wpływ na proces nauczania i uczenia się.
 3. Mózg a motywacja do nauki  - sekrety dopaminy.
 4. Poczucie skuteczności a motywacja do nauki.
 5. Inteligencja społeczna jako najważniejsze narzędzie nauczyciela – mentora. Jak zarządzać emocjami uczniów aby chcieli się rozwijać.
 6. Czynniki potrzebne do osiągniecia optymalnego poziomu motywacji uczniów czyli jak rozwijać kompetencję,  autonomię i otwartość na współpracę uczniów w klasie.
 7. Predyktory lekcji zapadającej w pamięć i motywującej do nauki:
  • Zaskoczenie
  • Poczucie dumy
  • Pozytywne Relacje
 8. Analiza przypadków – czyli czego potrzebują uczniowie z mojej klasy?
x61ba037f33152

WYPEŁNIJ FORMULARZ I WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU