ZABURZENIA NATURY EMOCJONALNEJ U NASTOLATKÓW - JAK POMÓC DZIECKU?

Liczne trudności wpłynęły na funkcjonowanie dzieci w szkole oraz na ich umiejętność budowania relacji z rówieśnikami. Dbanie o prawidłową kondycję zdrowia psychicznego młodzieży odbywa się zarówno w domu jak i w szkole, gdzie znaczącą rolę w procesie radzenia sobie z destrukcyjnymi emocjami odgrywają nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy. Budowanie świadomości dotyczącej wsparcia kryzysowego ucznia, wymaga często dużego zaangażowania i wsparcia ze strony najbliższego otoczenia młodego człowieka.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów. Podejmuje tematykę nasilających się zaburzeń emocjonalnych wśród nastolatków. Wspiera budowanie świadomości odnośnie trudnych emocji, z jakimi często mierzą się uczniowie. Wzmacnia kadrę pedagogiczną dostarczając wiedzę jak pomagać nastolatkom z trudnościami psychicznymi i emocjonalnymi.

Cena: 400.00zł

kobieta

Prowadzący

ELIZA MASNY

psycholog / coach / trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie na kierunku Psychologia Społeczna. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Absolwentka terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT. Uczestniczka kursów z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Uczestniczka kursów terapii ACT m.in. w pracy z zaburzeniami odżywiania u nastolatków, pracy z lękami czy niską samooceną.  Absolwentka kursów w nurcie terapii Poznawczo Behawioralnej. Ukończyła kurs „Akademia Trenera”. Zdobyła międzynarodową akredytację International Coach Federation ze stopniem Master Certified Coach (MCC). Przygotowuje do egzaminacji kandydatów na wszystkie stopnie akredytacji ICF. Uzyskała międzynarodową akredytację konsultanta Profi Competence w dziedzinie diagnozy i pracy z młodzieżą i dorosłymi opartej na analizie narzędzi psychologicznych. Jest psychometrykiem z tytułem magistra ekonomii - Uniwersytet Szczeciński, specjalizacja Ekonomia menadżerska. Wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach – Studia Podyplomowe. Psycholog, Coach, Trener biznesu i rozwoju osobistego z 20 letnią praktyką. Pracę wykonuje zarówno w gabinecie psychologicznym jak i na salach szkoleniowych oraz wykładowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla pracowników w firmach, organizacjach i instytucjach na teranie całego kraju.

Eliza foto

CEL SZKOLENIA

 • Omówienie zagadnień związanych z rozwojem emocjonalności u nastolatka
 • Pomoc w lepszym zrozumieniu przyczyn emocji destrukcyjnych wśród młodych ludzi
 • Rozwój umiejętności budowania relacji międzypokoleniowej, opartej na zrozumieniu i wsparciu dziecka przejawiającego trudności natury emocjonalnej

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • Znali główne potrzeby dzieci cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe czy zaburzenia odżywiania
 • Umieli dostrzegać subtelne sygnały świadczące o niemym wołaniu ucznia o pomoc
 • Wiedzieli jak przebiegają fazy rozwoju u młodego człowieka
 • Znali przyczyny powszechnie występujących zaburzeń emocjonalnych
 • Umieli przeprowadzić rozmowę z uczniem, w atmosferze zrozumienia wobec trudności z jakimi się zmaga
 • Wiedzieli jak wzmacniać poczucie własnej wartości młodego człowieka
szkolenie dla rodziców - emocje

PROGRAM

1. Fazy rozwoju młodego człowieka – kryzysy i rozwój emocjonalny nastolatka.

2. Najnowsze badania emocjonalności uczniów – przegląd wyników i wskazanie rekomendacji dla kadry pedagogicznej.

3. Najczęstsze zaburzenia emocjonalne u nastolatków:

 1. Depresja
 2. Zaburzenia lękowe
 3. Zaburzenia odżywiania

 

4. Depresja u nastolatków:

 • Czym jest i co o niej wiemy?
 • Objawy depresji jakie możemy zaobserwować
 • Depresja maskowana
 • Kiedy potrzebny jest specjalista?
 • Jak rozmawiać z osobą z depresją?
 • Samookaleczenia i myśli samobójcze w depresji. Jak nie przegapić subtelnych sygnałów?

 

5. Zaburzenia lękowe u młodzieży:

 • Częste zaburzenia lękowe u nastolatków: zespół lęku uogólnionego, fobia społeczna.
 • Brak koncentracji i trudności z nauką jako konsekwencja zaburzeń lękowych.
 • Lęki które paraliżują  - jak funkcjonuje młody człowiek w podwyższonym stresie

 

6. Zaburzenia odżywiania:

 • Czym są i jak się objawiają?
 • Anoreksja i bulimia jako najczęstsze zaburzenia odżywiania.
 • Skrzywiony obraz siebie – jak widzi siebie osoba z zaburzeniami odżywiania.
 • Jak wspierać samoakceptację u nastolatka?
 • Leczniczy wymiar rozmowy bez doradzania  - tylko słuchaj.

HARMONOGRAM

Szkolenie obejmuje 5h lekcyjnych oraz będzie przeprowadzone w podanych blokach godzinowych:

 

SESJA I 15:00-16:15

16:15-16:30 - przerwa 

SESJA II 16:30-18:15 

18:15-18:30 - przerwa

SESJA III 18:30-19:15

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ I WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU