Szkolenia

kobieta

SZKOLENIE ONLINE

5h lekcyjnych

ZABURZENIA NATURY EMOCJONALNEJ U NASTOLATKÓW - JAK POMÓC DZIECKU?

 

Przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów szkolenie, przybliżające tematykę najczęściej występujących zaburzeń emocjonalnych wśród młodzieży:

 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia odżywiania

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie obecnych trudności wieku nastoletniego na podstawie najnowszych badań emocjonalności młodzieży oraz wsparcie kadry pedagogicznej w budowaniu relacji opartej na zrozumieniu i akceptacji ucznia, któremu towarzyszą destrukcyjne emocje.

samoocena - szkolenie

SZKOLENIE ONLINE

5h lekcyjnych

PRACA Z UCZNIAMI Z NISKĄ SAMOOCENĄ i BRAKIEM MOTYWACJI DO NAUKI

Jaki jest wpływ samooceny na satysfakcję z życia?

Złożone z dwóch modułów szkolenie, przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracującymi z nastolatkami, stanowi podstawę do zrozumienia kwestii samooceny oraz jej wpływu na:

 • zachowanie
 • motywację do działania 
 • postawę ucznia 
 • motywację do nauki 

Celem szkolenia jest poruszenie zagadnienia funkcjonowania ucznia z niskim poczuciem własnej wartości, poprzez wsparcie uczestników w zrozumieniu przyczyn tego zjawiska oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności podnoszenia poziomu samooceny co pozytywnie wpływa na pracę ucznia w szkole i budowanie relacji społecznych.

IMG_0902_do_internetu

SZKOLENIE ONLINE

8h lekcyjnych

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT

Trzy dni intensywnego, praktycznego treningu, które przygotowuje do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli Międzynarodowego Akredytowanego Konsultanta PCT oraz pracy z innowacyjnym narzędziem 
PROFI COMPETENCE TEST. 

Podczas szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • WIEDZĘ dotyczącą psychologicznych aspektów PROFI COMPETENCE TEST
 • KOMPETENCJE do prawidłowej oceny i interpretacji wyników uzyskanych w teście
 • UMIEJĘTNOŚCI stosowania testu PCT dla osób dorosłych i młodzieży
 • TYTUŁ Międzynarodowego Akredytowanego Konsultanta PCT
rodzice---szkolenie

SZKOLENIE ONLINE

4h lekcyjne

ZROZUMIEĆ NASTOLATKA - JAK BUDOWAĆ Z NIM POZYTYWNĄ RELACJĘ?

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców i opiekunów

 • Podnosi kompetencje wychowawcze osób dorosłych. 
 • Podejmuje przede wszystkim tematykę budowania trwałej i partnerskiej relacji opartej na słuchaniu i dialogu. 

Jednym z celów jest przedstawienie punktu widzenia nastolatka i zrozumienia jak do niego mówić aby słuchał oraz jak go słuchać aby chciał mówić.

Coaching2

SZKOLENIE ONLINE

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia zgodnie z potrzebami danej placówki oświatowej, których odbiorcami są:

 • nauczyciele
 • dyrektorzy 
 • pedagodzy
 • psycholodzy
j-biuro-j4-jpg

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Dysponujemy bazą narzędzi diagnostycznych, do badania osobowości, predyspozycji oraz kompetencji zawodowych online.